تبلیغات
Gemi inşaat Mühendisliği مهندسی کشتی سازی
صفحه نخست Ana Sayfa Iletişım ارتباط با ما Lınk لینك RSS
خوش آمدید Hoş Gelıbsınız

جزوات درسی

Marine Lectureshydrostatics and stability
Ship Theory (ITU-Turkey)
هیدرودینامیک امیرکبیر اول دوم 
هیدرودینامیک چابهار اول  دوم  سوم چهارم پنجم